top of page

Waarvoor staat de organisatie, wat is het doel?

 

Mercurius Halle is een vereniging van amateurastronomen die de beoefening van de sterrenkunde wil bevorderen.  Sommigen kijken visueel naar de Maan, de Zon, planeten en sterren door sterrenkijkers.   Anderen maken door hun kijkers opnames met speciale camera’s waarna deze tot een foto worden bewerkt.  

 

Welke lokale initiatieven ondernemen wij?

 

Er zijn activiteiten voor leden en voor het grote publiek.    We gaan zelden op verplaatsing omdat de verhuis van ons materiaal omslachtig is.  Sommige leden hebben een sterrenwacht waardoor hun kijkers met camera’s vast opgesteld staan.  Hierdoor wordt er geen tijd verloren met de opstelling van de toestellen.  

 

Tijdens publieksactiviteiten zoals de Sterrenkijkdagen, de Nacht van de Duisternis en de Zonnekijkdag stellen we ons materiaal met plezier op voor geïnteresseerden. 

 

Wat is onze visie op lichtvervuiling, lichthinder?

 

Lichtvervuiling en lichthinder veroorzaken overlast bij mensen, dieren en planten.  Wij pleiten daarom voor een mooie, doeltreffende en energiezuinige verlichting, zowel privé als openbaar.    De openbare verlichting kenmerkt zich vaak door verschillende armaturen, lichtsterktes en  lichtkleuren.  Bovendien worden meestal niet alleen pleinen, straten en monumenten verlicht, maar ook de omliggende huizen en zelfs de hemel.   De openbare verlichting in Halle is zeker voor verbetering vatbaar.

 

Studies wijzen uit dat verlichting een vals veiligheidsgevoel creëert. Het Vlaams verkeersveiligheidsplan meldt dat 70% van de verkeersongevallen overdag gebeurt en slechts 2% van 's nachts zonder straatverlichting.   

 

En wanneer valt het licht van een zaklamp het meest op?  Als het donker is?  Of als het licht is?   Inbrekers hebben nu 's nachts alvast geen zaklamp nodig om hun slag te slaan.

Minder lichthinder en lichtvervuiling zijn ook goed voor onze portemonnee.  De Vlaamse regering dooft op bepaalde momenten al het licht op snelwegen.   In Halle kan je langs de invalswegen 's nachts perfect een boek lezen!   Is dit geen besparingstip van formaat?

 

Wij verzamelen tenslotte elke nacht gegevens over de hemelgloed in de binnenstad met een Sky Quality Meter. 

 

Lucht- en lichtvervuiling zijn een probleem!

 

Door de luchtvervuiling zien we aanzienlijk minder sterren, zowel met het blote oog, als door sterrenkijkers.  Ook details op hemelobjecten zijn minder goed te zien. 

 

Als je bij de dag de hemel boven Halle van op ruime afstand bekijkt, zie je de luchtvervuiling geregeld zelfs met je blote oog boven de stad hangen.

 

Hoe participeren wij in het gemeentelijke beleid?

 

Mercurius Halle is lid van de stedelijke Cultuurraad en de Milieuraad.

 

Wat hebben we al bereikt, wat willen we nog bereiken?

 

Wij zijn blij met de publieke belangstelling op onze activiteiten.   Wij hopen verder dat het stadsbestuur werk maakt van een heus lichtplan.  Indirecte verlichting van monumenten maakt de stad veel feeërieker.  

 

Minder licht maakt de stad veel gezelliger.  Ga maar eens kijken naar de Gentse binnenstad! 

 

Kunnen jullie de vereniging steunen of deelnemen? Hebben jullie dan voorkennis nodig?

 

Er is geen voorkennis nodig, al is het natuurlijk wel handig.  Een sterrenkijker of een verrekijker bezitten, is evenmin een voorwaarde.  Wij geven graag informatie aan iedereen die het vraagt.  Een simpel mailtje volstaat.

WIE ZIJN WIJ

 

 

 

bottom of page