top of page

DOSSIERS

05/05/2019.  Openbare verlichting in Halle.

 

Halle wil de openbare verlichting vernieuwen en verduurzamen.

 

Sterrenkundevereniging Mercurius Halle vraagt aan het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van een doordacht lichtplan en bijstand van de VZW Preventie Lichthinder als adviesverlener.

 

Doel is minder en slimmer licht dat bijdraagt tot een meer natuurvriendelijke en mooiere stad en tegelijk lichthinder een halt toeroept. 

 

05/05/2019.  Mercurius meet fijn stof in Halle met #Luftdaten.

Sinds 05/05/2019 meet Sterrenkundevereniging Mercurius Halle het fijn stof in Halle.

Meer informatie vind je op de link https://luftdaten.info/nl/startpagina/

 

De meetresultaten van het fijn stof PM 2.5 en PM10 vind je op de link:

https://maps.sensor.community/#10/50.9394/4.6335

 

De drempeloverschrijdingen van fijn stof vind je tenlotte op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij via de link https://www.vmm.be/…/stookadvies-door-hoge-fijnstofconcentr…

 

28/04/2018-16/05/2018. Mercurius meet luchtkwaliteit in Halle met #CurieuzeNeuzen.

 

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Sterrenkundevereniging Mercurius Halle stelde zich kandidaat om deel te nemen en werd geslecteerd.

 

De meting gebeurt door een meettoestel op te hangen aan een raam van een gebouw.  In mei 2019 werd dan de cencentratie van de stixstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtvertontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. 

 

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt in welke mate we worden blootgesteld aan NO2.  Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn v oor onze gezondheid.  Dat dergelijke metingen op zo'n grote schaal worden uitgevoerd , is een internationale primeur.

Op de zetel van Mercurius Halle werd een concentratie van 24 NO2 microgram/M3 gemeten.

Meer informatie vind je op de link https://curieuzeneuzen.be/

bottom of page