top of page

Burgerbudget Stad Halle - project Planetenpad

De Stad Halle trekt in 2022 een budget van 200.000,00 EUR uit om projecten van haar burgers waar te maken.  Met het burgerbudget kunnen Hallenaren een subsidie aanvragen om projecten zelf te realiseren.  Hallenaren Paul Hellings, Roland Oeyen en Tom Severs namen juli van dit jaar het initiatief om een planetenpad op te richten.  Al gauw sloten Francine Van der Perre, David Denayer, Maxime Deryck en Joël Muermans zich aan bij het initiatief. 

Knipsel.JPG
Het project

Het planetenpad dat zij voorstellen is een kilometer lange wandeling in het centrum van Halle langs het jaagpad van het kanaal Brussel-Charleroi.  Op deze route worden op een rechte lijn 11 borden geplaatst met informatie over de Zon, de planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, de planetoïden en de Kuipergordel. 

 

Het Zonnestelsel wordt hier 5 miljard keer kleiner voorgesteld dan in werkelijkheid.  Hierbij worden de onderlinge afstanden tussen de hemellichamen in de ruimte gerespecteerd.

 

Deze wandelroute is geen lus.  De start voorzien zij aan het jaagpad langs het kanaal voorbij de firma Denayer bouwmaterialen tot net voorbij het Street-Art project.  Om terug te keren loop je het planetenpad terug af, maar dan in de omgekeerde richting.

 

Tijdens deze wandeling maak je kennis met de verschillende planeten van ons Zonnestelsel en geniet je ondertussen van het Halse Street Art project langs het kanaal.  Een leerrijke ervaring voor wandelaars en fietsers en de Halse scholieren. De informatie op de borden wordt uitgewerkt door de Sterrenkundevereniging Mercurius Halle.

In Halle is de interesse voor wetenschap diepgeworteld.  In 1979 al namen Halse scholieren een wetenschappelijk initiatief: de oprichting van Titan, een scholierenvereniging die zich bezighield met sterrenkunde, chemie, natuurkunde, meteorologie, aardrijkskunde en seismologie.  Jaren later werd de Sterrenkundevereniging Mercurius Halle opgericht, gekend van gratis publieksactiviteiten zoals de sterrenkijkdagen, de zonnekijkdag, de nacht van de duisternis, zons- en maansverduisteringen en planeet-overgangen.  Vandaag kunnen jongeren ook bij de Jongerenvereniging voor Sterrenkunde Hyperion terecht om deze hobby uit te oefenen.  Op ludieke en ontspannende wijze maken de leden kennis met alle facetten van de sterrenkunde en aanverwante wetenschappen. 

 

Na de stemronde was het de beurt aan de jury om een beoordeling op te maken van de verschillende leuke projecten die werden ingediend. Het planetenpad genoot veel bijval tijdens de poll maar werd niet weerhouden voor het Burgerbudget.  De jury verwees ons door naar de projectsubsidiëring van de Stad Halle.  Maar ook daar vingen we bot. 

 

Het Halse schepencollege oordeelt dat de meerwaarde van een planetenpad te beperkt is en te omslachtig om te realiseren.  

 Er komt voorlopig geen planetenpad in Halle.

Meer info over het zonnestelsel

Meer informatie over ons zonnestelsel vind je alvast hier.

bottom of page